lunes, 3 de octubre de 2016

LA TERRA

La terra, un planeta dinàmic

La terra és un un planeta que sempre s'està movent. Les sòlides roques dels continents estan impulsades pels corrents que agiten a l'interior del planeta.



Un planeta oceànic

Podem veure en el sistema solar altres satèl·lits que contenen aigua però està en forma de gel. La Terra la té en forma líquida per:

  • Una major proximitat al Sol
  • Superior massa de la Terra que té una superior gravetat
  • Existència de gasos hivernacle

Erosió i sedimentació

L'aigua erosiona i mou material sòlid de les zones més altes dels continents fins a les més baixes, aquest procés s'anomena sedimentació.
Poden viatjar en forma d'ions o com fragments d'una roca. Quan es dipositen donen lloc a sediments químics i sediments detrítics.

No hay comentarios:

Publicar un comentario