miércoles, 5 de octubre de 2016

Interior de la terra

A l'interior de la terra podem trobar materials més densos que a la superfície.
Ones sismiques: s'originen als terratrèmols, canvien la direcció i la velocitat de l'interior del planeta i modifica el medi pel qual es propaguen.
Canvi brusc en la velocitat de les ones: variació en l'estructura terrestre. Gràcies a això podem captar informació sobre les propietats físiques dels materials profunds.L'energia interna de la Terra

Actualment s'indiquen tres factors com a responsables de l'energia interna de la Terra:

  • La desintegració d'isòtops radioactius.
  • La calor latent despresa per la solidifcació dels materials interns.
  • L'energia residua generada en els xocs entre planetesimals que van tenir lloc en la formació del planeta.


No hay comentarios:

Publicar un comentario