lunes, 10 de octubre de 2016

La màquina Terra

La història i els processos geològics rep el nom de tectonica de plaques. es basa en l'emmagatzematge tèrmic, en nucli escalfa prou el mantell perquè es podruiexin corrents de convecció.

Litosfera en moviment

Les plaques es creen en dorsals oceàniques o en vores constructives. en altres casos les plaques xoquen i generen orògens de vora continental o intracontinental. En aquestes zones la litosfera oceànica es destrueix en introduir-se en el mantell, procés que s'anomena subducció.

Creació i destrucció del relleu

El relleu és la conseqüència de la dinamica litosfèrica: la subducció i la col·lisió de les plaques tenen importants efectes tèrmics i mecànics.
La destrucció del relleu té lloc amb l'erosió progressiva de l'escorça.

No hay comentarios:

Publicar un comentario