lunes, 10 de octubre de 2016

De la deriva continental a la tectònica global

El continents van estar units formant tot un supercontinent que es va anomenar Pangea.

Escorça fragmentada

A l'interiror de la Terra l'energia es manifesta en forma de calor. A les vores de les plaques litosfèriques es on es produeix l'activitat volcànica i sísmica.

L'oceà creixent

La prova que va faltar a Wegener per confirmar la seva teoria, la va portar l'estudi de les roques del fons oceànic.


En les dorals hi ha materials volcànics que estan sorgint de l'interior de la Terra i que s'afegeixen a la litosfera i eixamplen els oceans (extensió del fons oceànic).

No hay comentarios:

Publicar un comentario