domingo, 5 de febrero de 2017

SALUT A ESPANYA

El Sistema Nacional de Salut d'Espanya és el que engloba les prestacions i serveis sanitaris d'Espanya, que d'acord amb la llei són responsabilitat dels poders públics. Des de  1989 l'assistència sanitària a Espanya és universal i, en el cas dels espanyols, absolutament gratuïta. Definirem com ha sistema sanitari al conjunt d'institucions, personal especialitzat i equipament que està destinat a la promoció, protecció i restauració de la salut d'individus, col·lectivitats i el seu entorn. En la llei general de sanitat, el sistema sanitari, es denomina sistema nacional de salut i està integrat pels serveis de salut de les CCAA i coordinat per l'estat.

Objectiu

D'acord amb la Constitució espanyola i l'Estat de Benestar, el Sistema Nacional de Salut té com a objectiu primordial assegurar i possibilitar en matèria de sanitat: el finançament públic, la universalitat, la gratuïtat en l’accés, la qualitat i seguretat de les seves prestacions.          Llei de cohesió i del sistema nacional de salut 

Aquesta llei estableix les accions de coordinació i cooperació de les administracions públiques sanitàries, com a mitjà per assegurar als ciutadans el dret a la protecció de la salut. Amb l'objectiu comú de garantir:
-          -  L'equitat: accés de tots els ciutadans de l'estat espanyol en igualtat de condicions a totes les prestacions.
-          - La qualitat: últims avenços tècnics en condicions de seguretat, promovent la prevenció de la malaltia i la promoció de la salut o les solucions eficaces de la malaltia, quan aquesta apareix i avaluant quines mesures, s'han d'incorporar perquè han demostrat efectivitat.
-         -  Participació social: respectant l'autonomia de cada individu, i valorant també al col·lectiu d'usuaris.

Sector privat sanitari

Pel que fa al sector privat de la llei general de sanitat, reconeix la llibertat de l'empresa i la possibilitat de les administracions públiques d'establir concert per prestar serveis sanitaris, amb mitjans aliens al sector públic, és a dir, mitjans privats, els concerts han de complir una sèrie de requisit:
-          Tendir a millorar els serveis contractant aquells que en els mitjans propis no s'oferien.
-          Que els serveis tinguin els mateixos preus.
Els concerts poden fer-se amb centres hospitalaris (generals o especials) o amb entitats no hospitalàries, exemple: per a llocs de rehabilitació, logopèdia, psicoteràpia, hemodiàlisi, ...

Finançament del sistema nacional de salut

Un dels problemes a què s'enfronta el model de sistema sanitari a cada país, en el nostre cas el sistema nacional de salut, és el de finançament.
Coma ja hem indicat el sistema nacional de salut es finança amb pressupost de les CCAA q tenen autonomia per a la gestió del sistema en el seu territori i per tant han de procedir al seu finançament. Les CCAA han rebut de l'Estat la capacitat de recaptar certs impostos en què poden finançar la sanitat. A més es compta amb un fons que serveix per compensar les autonomies q no disposen de suficient pressupost per fer-se càrrec de la despesa sanitària.

Quines són les principals malalties de mort a España?

Les malalties isquèmiques del cor, com l'infart o l'angina de pit, continuen sent la principal causa de mort en España. Seguidament les malalties cerebrovasculars -com el ictus-, el càncer de bronquis i pulmó, les demències, la insuficiència cardíaca, les malalties respiratòries cròniques, l'Alzheimer, el càncer de còlon, la hipertensió i la diabetis...
Aquestes són, per tant, les deu causes de mort natural més freqüents a Espanya.
VIDEO SOBRE EL SISTEMA DE SALUT 


https://www.youtube.com/watch?v=plKwMceie5s
A partir d’ara ja podrem defensar els nostres drets com ha ciutadà i gaudir d’una sanitat publica, gratuïta i justa. Ja que com hem vist la sanitat publica a Espanya no exclou a ningú. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario